Štandard plemena

Štandard plemena MAS

Zdroj: KCHMPP 

Štandard FCI č. 367

Pôvod: USA
Patronát: Maďarsko
Použitie: farmársky pastiersky pes
Klasifikácia: 1. skupina ovčiarske a pastierske psy (s výnimkou švajčiarskych); 1. sekcia ovčiarske psy, bez skúšky
Dátum publikovania platného štandardu: 04.09.2019

https://www.fci.be/en/nomenclature/MINIATURE-AMERICAN-SHEPHERD-367.html

(Standard AKC, 27.06.2012), Preklad: Mgr. Andrea Bystrická ( ja :-) )

CELKOVÝ VZHĽAD

Miniatúrny americký ovčiak je malý ovčiarsky pes, ktorý vznikol v Spojených Štátoch Amerických. Je mierne dlhší ako vysoký, s priemerne silnými kosťami (bez extrémov) odpovedajúcimi veľkosti a váhe tela. Pohyb plynulý, ľahký a harmonický. Výnimočná obratnosť, spojená so silou a vytrvalosťou mu umožňuje pracovať v rôznom teréne. Tento veľmi všestranný a energický pes je výborný športovec s vynikajúcou inteligenciou a ochotou potešiť tých, ktorým je oddaný. Je verný spoločník a poslušný pracant, čo je zjavné z jeho pozorného výrazu. Dvojitá srsť strednej dĺžky a hrubosti môže byť solid alebo merle sfarbenia. Môže, alebo nemusí mať biele, či znaky pálenia. Tradične je bez chvosta, alebo kupírovaný na krátku dĺžku.

VEĽKOSŤ, TELESNÉ PROPORCIE A KONŠTITÚCIA

Veľkosť: Výška v kohútiku je u psov 35,5 - 45,5 cm (14 - 18 palcov) vrátane; výška u sučiek 33 - 43 cm (13 - 17 palcov) vrátane. Vylučujúca vada: Výška pod 35,5 cm a nad 45,5 cm u psov; výška pod 33 cm a nad 43 cm u sučiek. Minimálna hranica daná týmto štandardom sa nemôže týkať psov a sučiek vo veku pod 6 mesiacov.

Telesné proporcie: Dĺžka trupu, meraná od výbežku ramenného kĺbu k sedacím hrbolcom je mierne väčšia ako kohútiková výška meraná od najvyššieho bodu lopatky k podložke.

Konštitúcia: Pevne stavaný pes s priemerne silnou kostrou, zodpovedajúcej telesnej váhe a veľkosti. Konštitúcia psa-samca ukazuje jeho mužské črty bez hrubosti. Sučky sú jemné bez slabosti kostry.

HLAVA: Ostro ohraničená, suchá, proporčná k telu. Výraz bystrý, pozorný a inteligentný, ale tiež môže byť rezervovaný, alebo ostražitý voči cudzím osobám.

Oči: Šikmo položené, mandľového tvaru, nie vypuklé, nie vpadnuté, proporčne k hlave. Prípustné sú oči vo všetkých farbách srsti, jedno alebo obe môžu byť hnedé, modré, orieškové, jantárové, či akejkoľvek kombinácie týchto farieb, vrátane škvrnitých a mramorovaných očí. Okraje očných viečok u červených a červených merle jedincov sú úplne jantárovo sfarbené. Okraje očných viečok čiernych a modrých merle jedincov sú úplne čierno pigmentované.

Uši: Trojuholníkové, stredne veľké, posadené vysoko na hlave. Pri plnej pozornosti psa sú otočené a preklopené dopredu, alebo zložené do strán ako ružičkové ucho. Vážna vada: uši stojace, alebo visiace uši.

Lebka: Plochá až mierne klenutá, mierny tylný hrboľ je prípustný. Šírka a dĺžka lebky sú zhodné. Stop je mierny, ale viditeľný.

Papuľa: Strednej šírky a hĺbky, zužuje sa pozvoľna k zaoblenému koncu, bez toho, aby bola ťažká, kvadratická, špicatá či pyskatá. Dĺžka papule je rovnaká ako dĺžka lebky. Pri pohľade zboku je horná línia lebky k línii papule mierne šikmá, čelo zviera s hornou líniou papule mierny uhol.

Ňucháč: U červených a červených merle- pečeňový; u čiernych a modrých merle- čierny. Plne pigmentovaná nosná huba je preferovaná. Nie úplne pigmentovaná nosná huba je považovaná za nedostatok.

Vážna vada: 25 - 50% nosnej huby nepigmentovanej.

Vylučujúca vada: Viac ako 50% nosnej huby nepigmentovanej.

Chrup: Úplný, nožnicový zhryz. Poškodené, vylomené alebo zafarbené zuby následkom úrazu sú prípustné. Vylučujúca vada: Predkus alebo podkus.

KRK, HORNÁ LÍNIA A TRUP: Vzbudzuje dojem hĺbky a pevnosti, bez neforemnosti.

Krk: Pevný, hladký, proporčný k telu. Strednej dĺžky s mierne ohnutou šijou, dobre prechádzajúci do pliec.

Horná línia:

Chrbát: Pevný, v postoji a pohybe od kohútika k bedrám vodorovný.

Bedrá: Silné a pri pohľade zhora široké.

Kríže: Mierne šikmé.

Trup: Pevný, kompaktný.

Hrudník a rebrá: Hrudník plný a hlboký, dosahuje k lakťom, rebrá dobre klenuté.

Spodná línia: Mierne vtiahnutá.

Chvost: Prednostne prirodzene chýbajúci alebo kupírovaný nakrátko. Kupírovaný chvost je rovný, nepresahuje dĺžku 7,5 cm (3 palce). Nekupírovaný chvost v pokoji nesený dole v miernej krivke. Pri pohybe, alebo vzrušení môže byť nesený vztýčene výrazne zahnutý.

HRUDNÉ KONČATINY: Mocné a harmonické s panvovými. Rovné a kolmo postavené.

Plece: Lopatky dlhé, ploché, na kohútiku zovreté k sebe, šikmé.

Ramená: Rovnakej dĺžky ako lopatky; s lopatkami zvierajú približne pravý uhol.

Lakte: Rovnako vzdialené od zeme a od kohútiku. Pri pohľade zboku ležia presne pod kohútikom. Mali by byť priliehavé k rebrám, ale nie vybočujúce.

Predlaktie: Rovné a silné, kosti skôr oválne ako okrúhle.

Zápästia: Krátke, masívne, silné, ale stále pohyblivé, pri pohľade zboku mierne šikmé.

Labky: Oválne, kompaktné, pevne uzavreté, dobre klenuté prsty.

Vankúšiky: pevné a pružné; pazúre krátke a silné. Sfarbenie pazúrov - akákoľvek farebná kombinácia. Piate prsty majú byť odstránené.

PANVOVÉ KONČATINY: Postavenie panvových končatín je približne rovnako široké, ako postavenie hrudných končatín v pleciach. Zauhlenie panvy a stehennej kosti je zhodné so zauhlením lopatky a ramena a zviera približne pravý uhol.

Kolená: Dobre tvarované.

Päty: Krátke, kolmé a pri pohľade zozadu rovnobežné.

Labky: Oválne, kompaktné, pevne zovreté, dobre klenuté prsty.

Vankúšiky pevné a pružné; pazúre krátke a silné. Sfarbenie pazúrov- akákoľvek farebná kombinácia. Piate pazúre majú byť odstránené.

SRSŤ: Celkový dojem zo srsti tohoto plemene je umiernenosť. Srsť je strednej kvality, rovná až zvlnená, odolná, strednej dĺžky. Množstvo podsady sa odlišuje podľa podnebia. Krátka a hladká srsť je na hlave a prednej strane končatín. Zadná strana končatín je mierne osrstená. Na šiji a hrdle hriva a golier, výraznejší u psov ako u sučiek. Na ušiach, labkách, pätách, priehlavkoch a chvoste môže byť srsť upravená trimovaním, inak je predvádzaná neupravovaná. Neupravované fúzy sú preferované. Vážna vada: Netypická srsť.

SFARBENIE: Farba srsti ponúka rôzne varianty a osobitosti. Bez akejkoľvek preferencie sú uznávané sfarbenia: čierne, modré merle, červené, červené merle. Škvrny u merle sfarbenia môžu byť v akomkoľvek množstve - mramorovanie, striekance, rôzne veľké škvrny. Nepravidelnosť škvŕn nie je chybou. Podsada je trochu svetlejšia ako krycia srsť.

Trieslové znaky: Nie sú predpísané; pokiaľ sa vyskytujú, sú prípustné v ktoromkoľvek/ alebo všetkých miestach - okolo očí, na papuli, tvári, spodnej strane uší, na labkách, nadprstiach a pätách, na hrdle, hrudi, spodnej strane trupu, pod chvostom. Trieslové sfarbenie je variabilné od krémovej po tmavo hrdzavú, bez preferovania ktoréhokoľvek odtieňu. Zmiešanie so základnou farbou, alebo merle škvrnami sa môže objaviť na tvári, labkách, nadprstí a pätách.

Biele znaky: Nie sú predpísané, ale pokiaľ sa vyskytujú, nemajú prevládať. Na bielych plochách je prípustné tečkovanie. Biela na hlave nesmie prevládať, oči musia byť úplne obklopené farebnou srsťou a pigmentom. Červené a červené merle psy majú pečeňovú pigmentáciu okrajov očných viečok. Modré merle a čierne jedince majú čiernu pigmentáciu okrajov očných viečok. Uši úplne pokryté farebnou srsťou sú preferované. Vážna vada: Biela na 25% ucha. Biele znaky môžu byť v kombinácii s akoukoľvek farbou a sú obmedzené na papuľu, líca, temeno, lysinu na hlave, čiastočný alebo úplný golier, hrudník, brucho, hrudné končatiny, panvové končatiny po päty a môžu tenkou linkou pokračovať až ku kolene. Malé množstvo bielej farby sa môže rozšíriť zo spodnej línie na boky, ale nesmie prekročiť 2,5 cm (1 palec) nad lakte. Línia bielej srsti na golieri nepresahuje kohútik v mieste rastu. Pokiaľ nie je chvost kupírovaný, môže mať bielu špičku.

Vylučujúce vady: Iné než uznané farby srsti. Biela farba - akékoľvek zreteľne, izolované biele bodky a škvrny - na tele medzi kohútikom a chvostom, na chrbte, bokoch medzi lakťami a stehnami.

POHYB: Pravidelný, plynulý a ľahký, živý, harmonický a priestranný. Hrudné i panvové končatiny sa pohybujú rovno vpred a paralelne so strednou líniou tela. Pri stúpajúcej rýchlosti pohybu sa labky oboch párov končatín približujú k stredovej línii a chrbát zostáva pevný a vodorovný. V kluse je hlava prirodzene nesená na úrovni alebo mierne nad hornou líniou trupu, s krkom natiahnutým vpred. Pes musí byť obratný a schopný okamžite zmeniť smer alebo rýchlosť pohybu.

TEMPERAMENT: Miniatúrny americký ovčiak je inteligentný, predovšetkým pracovný pes so silnými pastierskymi a strážnymi inštinktmi. Výnimočný spoločník, všestranne a ľahko cvičiteľný, plniaci svoje úlohy vo veľkom štýle a s nadšením. Je rezervovaný voči cudzím osobám, ale nie je plachý. Je vytrvalý a odolný pracant, ktorý prispôsobuje svoje správanie a nadšenie danej úlohe. Je dobrý priateľ svojej rodiny, lojálny, oddaný a verný.

DISKVALIFIKUJÚCE VADY

  • Kohútiková výška pod 35,5 cm a nad 45,5 cm u psov; pod 33 cm a nad 43 cm u sučiek; výška sa nemeria u jedincov mladších ako 6 mesiacov.
  • Viac než 50% nosnej huby nepigmentované.
  • Predkus a podkus.
  • Iné ako uznané farby srsti.
  • Akékoľvek biele škvrny na trupe od kohútiku k chvostu a od lakťov ku stehnám.